2014 Yılı 3. Dönem İlkdefa Ve Yeniden Açıktan Atama Kurası,2014 eczacı atama listeleri, 2014 -2015 eczacı atamaları hangi yerler açık

yorumsuz
641 views
2014 Yılı 3. Dönem İlkdefa Ve Yeniden Açıktan Atama Kurası,2014 eczacı atama listeleri, 2014 -2015 eczacı atamaları hangi yerler açık

2014 dişhekimi devlet hastanesi atamaları açık yerler ve munhal kadrolar, 2014 eczane atama listeleri, 2014 -2015 eczacı atamaları hangi yerler açık,2014 eczacı atama listeleri nereler hangi şehirler açık

 

pharmacist_ECZACI_ATAMALARI_2015_LİSTE_2014

19 Haziran itibarı ile yayınlanan listede birçok ilde dişhekimi ve eczacı alımı listeleri açıklandı. Ama özellikle eczacılıkta birçok ilde kontenjan yok.

Bizlerde listeyi excel formatında ekliyoruz. Listenin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2014-3-aciktanatamamunhalkadrolar

Aşağıyada listenin bir kısmını ekliyoruz.

 

elbette sayfamıza kura takvimini açıklamakla başlayalım

C) KURA TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

19 Haziran 2014 Perşembe
(başvuru başlangıç tarihi)
P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması
25 Haziran 2014 Çarşamba
(son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

2

30 Haziran 2014 Pazartesi saat:18:00  Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

15 Temmuz 2014 Salı KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

15 Ağustos 2014 Cuma saat:18:00 Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

 

Sizinde gördüğünüz gibi 15 temmuzda kuralar çekiliyor. Tercih yapanlara şimdiden hayırlı olsun diyoruz.

Özellikle eczacıların kızdığı bir nokta var oda eczanesi olanların eczaneyi kapamayacakları halde öylesine kuraya girmeleri. Ama şunuda belirtmek gerekir ki kurada bir yere atanıpta gitmeyenler 1 yıl süre ile tekrar kuraya tabi olamıyorlar. Bu bağlamda atama istemeyenler kesinlikle başvurmasın diyoruz. Peki ama başvuru şartları neler? istenen belgeler nelerdir şimdi de bunlara değinelim.

A) GENEL ESASLAR

1 – Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 – Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden yayımlanacaktır.

3 – Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4 – Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kuranın çekildiği tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

d) Açıktan (ilk defa veya istifa sonrası) atanmak isteyen ve kura son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan diş tabibi ve eczacılar,

f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

5 – Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

d) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

6 – Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

7 – Özel sağlık tesislerinde çalışanların 15.08.2014 tarihi Cuma gününe kadar kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir.

8 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

9 – Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 (bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

10 – Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 – Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte;

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

f) Mal bildirim formu,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

 

 

sağlık bakanlığı, 2014 yılı, 3. dönem, ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası, eczacı, diş tabipleri, emekli tabip, uzman tabip,eczacı atamaları,2015 eczane atama sonuçları

2014 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası (Eczacı ve diş tabipleri ile emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil)

SIRA GELDİ 2014  MUNHAL KADROLARA

 

KURUM UNVAN ADI BRANŞ ADI MÜNHAL YER ADI MÜNHAL
Üniversite DİŞ TABİBİ ORTODONTİ RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ( 5.DERECE ) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ADANA İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ADANA TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 4
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ADIYAMAN GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ADIYAMAN MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ADIYAMAN SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ADIYAMAN SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AĞRI TUTAK İLÇE  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AKSARAY ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ARDAHAN GÖLE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ARDAHAN POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ARTVİN YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BATMAN BEŞİRİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BATMAN GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BATMAN SASON DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİTLİS ADİLCEVAZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİTLİS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİTLİS AHLAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİTLİS GÜROYMAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİTLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK BİTLİS HİZAN DEVLET HASTANESİ 2
Üniversite DİŞ TABİBİ YOK BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ( 5.DERECE ) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK DİYARBAKIR BİSMİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK DİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK DİYARBAKIR DİCLE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK DİYARBAKIR ERGANİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK DİYARBAKIR HAZRO TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK DİYARBAKIR KULP İLÇE DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK DÜZCE GÖLYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK DÜZCE GÜMÜŞOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK EDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ELAZIĞ ALACAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ERZİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ERZİNCAN TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ERZURUM AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ  İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ERZURUM PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ERZURUM TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ERZURUM TORTUM  İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK GAZİANTEP ŞAHİNBEY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Üniversite DİŞ TABİBİ YOK GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ( 5.DERECE ) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK HAKKARİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK HAKKARİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK HAKKARİ ŞEMDİNLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK HATAY DÖRTYOL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK HATAY KIRIKHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK IĞDIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK IĞDIR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK IĞDIR TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK İSTANBUL AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK İSTANBUL ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK İSTANBUL ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK İSTANBUL DERVİŞ ALİ-HESNA CEYLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK İSTANBUL EYÜP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK İSTANBUL KARTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK İSTANBUL ÜSKÜDAR AHMET YÜKSEL ÖZEMRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 5
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KARS AKYAKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KARS ARPAÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KARS SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KAYSERİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KIRŞEHİR AKÇAKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KIRŞEHİR MUCUR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KİLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KONYA AKÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KONYA DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK KONYA HADİM DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MALATYA AKÇADAĞ 75.YIL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MALATYA ARAPGİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MALATYA DARENDE HULUSİ EFENDİ  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MALATYA DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MALATYA HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MALATYA YAZIHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MARDİN MİDYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MARDİN NUSAYBİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Üniversite DİŞ TABİBİ YOK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MEFHARET KOÇMAN SAĞLIK MERKEZİ ( 5.DERECE ) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MUŞ BULANIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MUŞ HASKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MUŞ MALAZGİRT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK MUŞ VARTO DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK NEVŞEHİR ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ORDU İKİZCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ORDU MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK RİZE GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK RİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK SİİRT KURTALAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK SİNOP DİKMEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK SİNOP SARAYDÜZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK SİVAS GEMEREK İLÇE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK SİVAS GÜRÜN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK SİVAS İMRANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK SİVAS YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞANLIURFA BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞANLIURFA SİVEREK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 7
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞIRNAK CİZRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞIRNAK DT. NURULLAH KADIRHAN  AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞIRNAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞIRNAK İDİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞIRNAK SİLOPİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK TEKİRDAĞ MALKARA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Üniversite DİŞ TABİBİ YOK TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ( 5.DERECE ) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK TRABZON ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK TRABZON OF DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK TUNCELİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIK MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK TUNCELİ OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK UŞAK SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK VAN BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK VAN ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK VAN ÇATAK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK VAN EDREMİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK VAN ÖZALP DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK YOZGAT SARIKAYA DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK YOZGAT ŞEFAATLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ZONGULDAK ÇAYCUMA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ZONGULDAK DEVREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra DİŞ TABİBİ YOK ZONGULDAK DEVREK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Üniversite ECZACI YOK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (6.DERECE) 1
Üniversite ECZACI YOK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (5. DERECE) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK ARTVİN ARHAVİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK BALIKESİR BURHANİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK DİYARBAKIR KULP İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK ERZURUM AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ  İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK GAZİANTEP NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK İSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK İSTANBUL BEYKOZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK İSTANBUL SİLİVRİ  PROF.DR.NECMİ AYANOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK İZMİR ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ 1
Üniversite ECZACI YOK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ( 5.DERECE) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK KIRKLARELİ PINARHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK KOCAELİ DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK KOCAELİ DİLOVASI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK KÜTAHYA DOÇ.DR.MUSTAFA KALEMLİ TAVŞANLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK MALATYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK MANİSA SELENDİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK MUŞ VARTO DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK ORDU AKKUŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK ORDU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK OSMANİYE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK SİİRT BAYKAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK SİİRT KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK SİİRT PERVARİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK SİNOP DURAĞAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK TOKAT DEVLET HASTANESİ 1
Üniversite ECZACI YOK TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (7.DERECE ) 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK TRABZON VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK YOZGAT ÇEKEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra ECZACI YOK YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ADANA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 5
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ADANA TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ADANA YUMURTALIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ADIYAMAN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ADIYAMAN MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AFYONKARAHİSAR ÇAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK AFYONKARAHİSAR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AFYONKARAHİSAR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AĞRI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AĞRI TUTAK İLÇE  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AKSARAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK AMASYA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AMASYA MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AMASYA SULUOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AMASYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI – AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞ.HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK AMASYA TAŞOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK AMASYA TAŞOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ANKARA ÇAMLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ANKARA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 10
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ANTALYA FİNİKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ANTALYA GAZİPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ARTVİN ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ARTVİN ARHAVİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ARTVİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ARTVİN HOPA DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ARTVİN ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ARTVİN YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK AYDIN SÖKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BALIKESİR BALYA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BALIKESİR BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BALIKESİR BİGADİÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK BALIKESİR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BALIKESİR KARESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BALIKESİR SUSURLUK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BARTIN AMASRA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK BARTIN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BARTIN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BATMAN HASANKEYF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BATMAN MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BATMAN SASON TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BİLECİK GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK BİLECİK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BİLECİK OSMANELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİLECİK SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİNGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİTLİS HİZAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BOLU GEREDE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK BOLU İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BOLU SEBEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Üniversite TABİP YOK BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ( 5.DERECE ) 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BURDUR AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BURDUR GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BURDUR YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BURSA GEMLİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK BURSA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 8
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BURSA KARACABEY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BURSA M.KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BURSA MUDANYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BURSA ORHANELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BURSA ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BURSA ORHANGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK BURSA YENİŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANAKKALE AYVACIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANAKKALE BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANAKKALE ÇAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANAKKALE ECEABAT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANAKKALE EZİNE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANAKKALE GELİBOLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANAKKALE GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANKIRI ILGAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANKIRI KURŞUNLU İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇANKIRI KURŞUNLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ÇORUM İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 4
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇORUM KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇORUM MECİTÖZÜ İLÇE  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ÇORUM MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK DENİZLİ BAKLAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DENİZLİ ÇAL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DENİZLİ DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK DENİZLİ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DENİZLİ KALE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR BAĞLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR DİCLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR KULP İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK DİYARBAKIR SİLVAN  DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK DÜZCE İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK DÜZCE YIĞILCA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK EDİRNE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK EDİRNE İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK EDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK EDİRNE MERİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ELAZIĞ HARPUT DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ELAZIĞ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ELAZIĞ KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ELAZIĞ KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ELAZIĞ MADEN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZİNCAN TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM AZİZİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ  İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ERZURUM TORTUM  İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ESKİŞEHİR ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ESKİŞEHİR MAHMUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK GAZİANTEP ARABAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK GAZİANTEP İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 10
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK GAZİANTEP NURDAĞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK GİRESUN  PROF.DR.A.İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK GİRESUN ÇANAKÇI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK GİRESUN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK GÜMÜŞHANE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK HAKKARİ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK HATAY HASSA DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK HATAY İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 16
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK HATAY SAMANDAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK IĞDIR DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK IĞDIR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK IĞDIR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK IĞDIR TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ISPARTA SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL ADALAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL BAHÇELİEVLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL BAYRAMPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL BEŞİKTAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL BEYKOZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL BEYKOZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL BEYOĞLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL ÇATALCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL ESENLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL EYÜP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL EYÜP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL FATİH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL GÜNGÖREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK İSTANBUL İL AMBULANS SERVİSİ  ANADOLU KOMUTA KONTROL MERKEZİ 7
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK İSTANBUL İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 10
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL KAĞITHANE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL KARTAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL SANCAKTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL SİLİVRİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL SULTANBEYLİ TACİRLER EĞİTİM VAKFI  DEVLET HASTANESİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL SULTANGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL ŞİLE TOPLUM SAĞLIĞI  MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL ŞİŞLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK İSTANBUL ZEYTİNBURNU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK KAHRAMANMARAŞ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK KARABÜK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KARABÜK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KARABÜK SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK KARAMAN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KARAMAN SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KARS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KASTAMONU SEYDİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KAYSERİ AKKIŞLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KAYSERİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KAYSERİ ÖZVATAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KAYSERİ PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KAYSERİ SARIZ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KAYSERİ YAHYALI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KAYSERİ YAHYALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KAYSERİ YEŞİLHİSARİLÇE  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KIRIKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KIRKLARELİ VİZE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KIRŞEHİR MUCUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ BAŞİSKELE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ DARICA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ DİLOVASI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİI 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ GÖLCÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK KOCAELİ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 7
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ KANDIRA ECZ.KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ KANDIRA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ KARTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KOCAELİ KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KONYA BOZKIR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KONYA ÇELTİK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KONYA DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KONYA ILGIN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK KONYA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 8
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KONYA YALIHÜYÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK KONYA YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KONYA YUNAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK KÜTAHYA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK KÜTAHYA TAVŞANLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MALATYA DEVLET HASTANESİ 2
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK MALATYA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK MALATYA YAZIHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MALATYA YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MANİSA ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MANİSA GÖRDES DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MANİSA SELENDİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK MANİSA SOMA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK MARDİN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK MARDİN MİDYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MERSİN ANAMUR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MERSİN AYDINCIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK MERSİN BOZYAZI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK MERSİN MEZİTLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK MERSİN TARSUS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK MUĞLA DATÇA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK MUĞLA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK MUŞ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK NEVŞEHİR GÜLŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK NEVŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK NİĞDE BOR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ORDU AKKUŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ORDU AYBASTI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ORDU GÜRGENTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ORDU İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ORDU KUMRU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ORDU MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK OSMANİYE HASANBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK RİZE ÇAYELİ  İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK RİZE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK RİZE FINDIKLI BÖLGE GUATR ARAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK RİZE İYİDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK RİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK RİZE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA AKYAZI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA ARİFİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA HENDEK DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK SAKARYA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 6
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA KARASU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA KARASU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA KAYNARCATOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA KOCAALİTOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA SÖĞÜTLÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA TARAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAKARYA YENİKENT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN ASARCIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN AYVACIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN HAVZA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN HAVZA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK SAMSUN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN KAVAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN LADİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN SALIPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN SALIPAZARI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SAMSUN VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SİİRT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİNOP AYANCIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİNOP DURAĞAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİNOP GERZE DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK SİNOP İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SİNOP MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİNOP TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS GEMEREK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS GÜRÜN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS KANGAL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS MERKEZ İBN-İ SİNA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK SİVAS ZARA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA BİRECİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA BOZOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA EYYÜBİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA HALFETİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA HALİLİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA SURUÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞIRNAK CİZRE  DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ŞIRNAK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TEKİRDAĞ ÇORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TEKİRDAĞ ERGENE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK TEKİRDAĞ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 3
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TEKİRDAĞ KAPAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TEKİRDAĞ MALKARA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TEKİRDAĞ MALKARA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TEKİRDAĞ MURATLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TOKAT ALMUS İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TOKAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK TOKAT İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TOKAT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TRABZON ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TRABZON ARSİN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TRABZON HAYRAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TRABZON ORTAHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TRABZON SÜRMENE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TRABZON SÜRMENE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TRABZON TONYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TRABZON VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK TUNCELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK TUNCELİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIK MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK UŞAK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK UŞAK EŞME TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK UŞAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK VAN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK VAN İPEKYOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK YALOVA TERMAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK YOZGAT İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK YOZGAT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ZONGULDAK ÇAYCUMA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ZONGULDAK DEVREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ZONGULDAK GÖKÇEBEY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Sağlık Bakanlığı – Taşra TABİP YOK ZONGULDAK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra TABİP YOK ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra TABİP YOK ZONGULDAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP AMASYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI – AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞ.HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP BİNGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP BURSA ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP ERZİNCAN SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP İSTANBUL ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP İSTANBUL PENDİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP KARAMAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP RİZE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP TOKAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP TUNCELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ACİL TIP ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ADLİ TIP KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ADLİ TIP ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ADLİ TIP VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ADANA KARAİSALI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ADANA POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ AFYONKARAHİSAR BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ AĞRI ELEŞKİRT İLÇE  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ AKSARAY AĞAÇÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ AKSARAY GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ARTVİN ARHAVİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ARTVİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ARTVİN YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİLECİK GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİTLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİTLİS HİZAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ÇORUM BOĞAZKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ DENİZLİ ÇARDAK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ DİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ DİYARBAKIR HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ DİYARBAKIR KULP İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ EDİRNE MERİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ELAZIĞ KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ELAZIĞ MADEN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ERZURUM AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ  İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ISPARTA GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ İSTANBUL ESENYURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ İSTANBUL PENDİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ İSTANBUL SULTANGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ MALATYA AKÇADAĞ 75.YIL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ MANİSA KÖPRÜBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ MARDİN MAZIDAĞI İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ MARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP AİLE HEKİMLİĞİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ALERJİK HASTALIKLAR İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ALERJİK HASTALIKLAR ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ALGOLOJİ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ALGOLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANATOMİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ADANA KARAİSALI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ADIYAMAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BİLECİK OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ERZİNCAN SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ERZURUM PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İZMİR DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MALATYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MARDİN MAZIDAĞI İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MUĞLA ORTACA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANTALYA MANAVGAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BURSA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BURSA ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ERZİNCAN SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ MALATYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ RİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SİVAS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ TUNCELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP CERRAHİ ONKOLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ALLERJİSİ BURSA DÖRTÇELİK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ALLERJİSİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ALLERJİSİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ MERSİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK CERRAHİSİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI MERSİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK HEMATOLOJİSİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK HEMATOLOJİSİ SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Üniversite UZMAN TABİP ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ( 5.DERECE ) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BURSA DÖRTÇELİK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Üniversite UZMAN TABİP ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ( 5.DERECE ) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ ANKARA DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NEFROLOJİSİ ORDU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NEFROLOJİSİ SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NEFROLOJİSİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NEFROLOJİSİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NEFROLOJİSİ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NÖROLOJİSİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NÖROLOJİSİ HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NÖROLOJİSİ RİZE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NÖROLOJİSİ SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NÖROLOJİSİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK NÖROLOJİSİ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ADANA KOZAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ADANA TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AFYONKARAHİSAR ÇAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AFYONKARAHİSAR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AĞRI TUTAK İLÇE  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AMASYA TAŞOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANTALYA SERİK DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARTVİN YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BALIKESİR BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİLECİK OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇORUM BAYAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİYARBAKIR LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİYARBAKIR SİLVAN  DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ELAZIĞ KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ELAZIĞ PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERZİNCAN REFAHİYE DR.FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERZİNCAN TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERZURUM ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERZURUM TORTUM  İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GİRESUN ESPİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GİRESUN GÖRELE OP.DR.ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL BEYKOZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL MALTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KAYSERİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KAYSERİ PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MANİSA DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MANİSA GÖRDES DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MANİSA SELENDİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ANAMUR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN AYDINCIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN BOZYAZI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN GÜLNAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ORDU AYBASTI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ORDU KORGAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ORDU KUMRU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI OSMANİYE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RİZE DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RİZE GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAMSUN ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAMSUN KAVAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAMSUN LADİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SİNOP GERZE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UŞAK EŞME DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI VAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ÜROLOJİSİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK ÜROLOJİSİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ORDU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ  KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK VE ERGEN  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÇOCUK YOĞUN BAKIM ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI DİYARBAKIR SİLVAN  DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI EDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI İSTANBUL ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI İSTANBUL EYÜP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KOCAELİ DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KONYA ÇUMRA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KÜTAHYA DOÇ.DR.İSMAİL KARAKUYU SİMAV DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI MALATYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP EL CERRAHİSİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP EL CERRAHİSİ İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP EL CERRAHİSİ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP EL CERRAHİSİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI AYDIN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI İSTANBUL KARTAL YAVUZ SELİM  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AKSARAY ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BALIKESİR BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BOLU GEREDE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BURSA İZNİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DİYARBAKIR SİLVAN  DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ IĞDIR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SİVAS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ TRABZON OF DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON AĞRI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ARTVİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DİYARBAKIR SİLVAN  DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON İSTANBUL AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON İSTANBUL SULTANBEYLİ TACİRLER EĞİTİM VAKFI  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON MANİSA DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON MERSİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON RİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTEROLOJİ BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTEROLOJİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTEROLOJİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTEROLOJİ GİRESUN  PROF.DR.A.İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTEROLOJİ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTEROLOJİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTEROLOJİ ORDU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTEROLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTEROLOJİ UŞAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GASTROENTROLOJİK CERRAHİ BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ AFYONKARAHİSAR ÇAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ AKSARAY ESKİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ARTVİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ BİLECİK OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ BİNGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ BİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ BİTLİS HİZAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ BURDUR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ÇORUM OSMANCIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ DENİZLİ SARAYKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ DİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ELAZIĞ KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ HATAY ERZİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ HATAY SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ISPARTA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ KOCAELİ DİLOVASI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ KONYA BOZKIR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ KONYA HADİM DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ KÜTAHYA DOÇ.DR.MUSTAFA KALEMLİ TAVŞANLI DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ MANİSA DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ MARDİN MAZIDAĞI İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ MARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ MERSİN AYDINCIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ORDU AKKUŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ORDU KUMRU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ OSMANİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ SAMSUN LADİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ SİNOP TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ UŞAK SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ YALOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ YOZGAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ ZONGULDAK DEVREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GERİATRİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ AĞRI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ IĞDIR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ İSTANBUL SİLİVRİ  PROF.DR.NECMİ AYANOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ MANİSA AKHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ UŞAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS CERRAHİSİ VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI AMASYA SULUOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI ANTALYA MANAVGAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI BALIKESİR BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI BURSA MUDANYA ŞAZİYE RÜŞTÜ  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI ÇORUM OSMANCIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI DENİZLİ ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI DİYARBAKIR SİLVAN  DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI ERZİNCAN SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI İSTANBUL ESENYURT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI İSTANBUL SULTANBEYLİ TACİRLER EĞİTİM VAKFI  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI KONYA DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI KONYA KARAPINAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI KÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI MERSİN MUT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖĞÜS HASTALIKLARI TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI BALIKESİR DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI BURDUR BUCAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI İSTANBUL  İSTİNYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI OSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI TOKAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI TRABZON ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI UŞAK BANAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP GÖZ HASTALIKLARI VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HALK SAĞLIĞI ADANA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HALK SAĞLIĞI GİRESUN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HALK SAĞLIĞI İSTANBUL ATAŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HALK SAĞLIĞI İSTANBUL ÜSKÜDAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HALK SAĞLIĞI KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HALK SAĞLIĞI ZONGULDAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HEMATOLOJİ AYDIN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HEMATOLOJİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HEMATOLOJİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HEMATOLOJİ OSMANİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HEMATOLOJİ SAĞLIK BAKANLIĞI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ  KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HEMATOLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI AĞRI TUTAK İLÇE  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI DİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI DİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ERZİNCAN SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ERZİNCAN TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI HATAY SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI MANİSA SARIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI MARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI OSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI VAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ADANA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ADANA KOZAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ADANA TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AFYONKARAHİSAR ÇAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AĞRI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AĞRI TUTAK İLÇE  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AKSARAY ESKİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ARTVİN ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BALIKESİR AYVALIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BİLECİK OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BOLU GEREDE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BURSA ORHANELİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BURSA ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ÇORUM BAYAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ÇORUM İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DENİZLİ ÇAL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DİYARBAKIR DİCLE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DİYARBAKIR HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DİYARBAKIR LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DİYARBAKIR SİLVAN  DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ELAZIĞ KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM GAZİANTEP ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM IĞDIR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KAHRAMANMARAŞ DR.SÜREYYA ADANALI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KAYSERİ PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KAYSERİ TOMARZA İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KOCAELİ DİLOVASI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KONYA KULU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KÜTAHYA DOÇ.DR.İSMAİL KARAKUYU SİMAV DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MANİSA SOMA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MERSİN AYDINCIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM MERSİN GÜLNAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM NEVŞEHİR ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ORDU AKKUŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ORDU AYBASTI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ORDU KORGAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM OSMANİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM RİZE ÇAYELİ  İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM RİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAMSUN ALAÇAM DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAMSUN KAVAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SİVAS GEMEREK İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SİVAS GÜRÜN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ŞANLIURFA HİLVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TOKAT REŞADİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TRABZON SÜRMENE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TRABZON VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UŞAK BANAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM VAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 5
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KALP VE DAMAR CERRAHİSİ İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KALP VE DAMAR CERRAHİSİ İSTANBUL SİLİVRİ  PROF.DR.NECMİ AYANOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SAĞLIK BAKANLIĞI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ  KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UŞAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KARDİYOLOJİ ANTALYA MANAVGAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KARDİYOLOJİ DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KARDİYOLOJİ İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KARDİYOLOJİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI AĞRI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI AKSARAY ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI KASTAMONU DR.MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI MALATYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI VAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NEFROLOJİ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NEFROLOJİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NEFROLOJİ SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NEONATOLOJİ DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NEONATOLOJİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NEONATOLOJİ İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NEONATOLOJİ ORDU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NEONATOLOJİ OSMANİYE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NEONATOLOJİ ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ BALIKESİR BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ DENİZLİ ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ DİYARBAKIR SİLVAN  DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ ELAZIĞ HARPUT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ İSTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI  EĞİTİM VE ARAŞ. HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ İSTANBUL EYÜP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ İSTANBUL KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ MALATYA DEVLET HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ OSMANİYE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ TOKAT RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÖROLOJİ TRABZON VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÜKLEER TIP AĞRI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP NÜKLEER TIP ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AKSARAY ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AMASYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI – AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞ.HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BALIKESİR SUSURLUK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ELAZIĞ HARPUT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONYA KARAPINAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SAMSUN HAVZA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ AĞRI  DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ AKSARAY ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ AMASYA SULUOVA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ANKARA KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ARTVİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ BURDUR GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ÇORUM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ DİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ELAZIĞ KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN  DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ İSTANBUL ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ İSTANBUL KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR  HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ KOCAELİ KANDIRA ECZ.KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ KONYA DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ MALATYA DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ MANİSA SARUHANLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ NEVŞEHİR ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ SİVAS NUMUNE HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ SİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RADYOLOJİ VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ROMATOLOJİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ROMATOLOJİ HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ROMATOLOJİ İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ROMATOLOJİ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ROMATOLOJİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ROMATOLOJİ ORDU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ROMATOLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ROMATOLOJİ ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AMASYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI – AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞ.HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DENİZLİ ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DENİZLİ TAVAS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERZİNCAN SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONYA ÇUMRA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN MUT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TOKAT RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ 2
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP SPOR HEKİMLİĞİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP SUALTI HEKİMLİĞİ  VE HİPERBARİK TIP ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Üniversite UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELER BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ( 6.DERECE ) 4
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA ARTVİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA BOLU GEREDE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA BURDUR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA RİZE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA YOZGAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ BİYOKİMYA ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ GENETİK ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ 1
Üniversite UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELER BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ( 5.DERECE ) 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ ONKOLOJİ AĞRI DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ ONKOLOJİ BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ ONKOLOJİ BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ ONKOLOJİ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ ONKOLOJİ İSTANBUL KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ ONKOLOJİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ ONKOLOJİ SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ PATOLOJİ BİTLİS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ PATOLOJİ DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ PATOLOJİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ PATOLOJİ EDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ PATOLOJİ MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ PATOLOJİ MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ PATOLOJİ MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ PATOLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP TIBBİ PATOLOJİ ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ DİYARBAKIR ÇERMİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ ELAZIĞ HARPUT DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ KONYA DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ KONYA KARAPINAR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ KONYA KULU DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ MARDİN DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP ÜROLOJİ ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP YOĞUN BAKIM ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Taşra UZMAN TABİP YOĞUN BAKIM VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 20 Haziran 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*