11. sınıf biyoloji 1.dönem son sınav soruları

yorumsuz
564 views
11. sınıf biyoloji 1.dönem son sınav soruları

11. sınıf biyoloji 1.dönem son sınav soruları, 2015 2016 biyoloji 11. sınıf soruları indir

Biyoloji dersi her ne kadar sayısal olsada matematik gibi formül ağırlıklı olmadığı için okuma analama vede ezber mantığına dayanıyor. Özellikle tıp düşünen öğrencilerin mutlaka biyoloji dersi ile barışık olmaları gerekiyor. 1.dönemim son günleri yaklaşıyor bizlerde sayfamıza 11. sınıf öğrencileri için biyoloji yazılı sorularını ekliyoruz. Her ne kadar her öğretmen farklı soru sorsada mutlaka size fikir vermesi açısından iyi olacaktır. 11. sınıf 1. dönem 3. yazılı soruları sizlerle.

Soruları buraya da ekleyeceğim ama hazır formatta daha düzenli indirmek için

TIKLAYINIZ.

11biyoloji_2015_1donem_bilgilerburada

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR

 


 • Tek yıllık otsu bitkilerde, bitki gövdesinin dik durmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
 1. A) Pek doku B) Sert doku C) Turgor basıncı
 2. Hücre plazmolizi E) Destek doku
 • Bitkilerde görülen aşağıdaki olaylardan hangisinin yönü, uyarılma yönüne bağlıdır?
 1. Sıcaklığının artması ile lale taç yapraklarının kapanması
 2. Böcekçil bitkinin yakalama organının, böcek gelince kapanması
 3. Akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin ışıkta kapanması
 4. Bitki köklerinin aşırı tuz bulunan bölgeden uzaklaşması
 5. Küstüm otu bitkisinin yapraklarının dokunma uyarısıyla kapanması
 • Uygun olmayan şartlarda tohumun çimlenmesini engelleyen hormon aşağıdakilerden hangisidir?
 1. A) Giberellin B) Sitokinin C) Etilen
 2. Absisik asit E) Oksin
 • ”Kök ve gövdede bulunur.Enine büyümeyi sağlar,çift çenekli bitkilerde odun ve soymuk borularının arasında bulunur.Bu yapılar sayesinde bitkinin yaşı hesaplanabilir.”

Yukarıda özellikleri verilen bitkisel doku aşşağdakilerden hangisidir? A)Birincil bölünür doku B) Meristem doku C) Mantar kambiyumu D) Damar kambiyumu E) Kaliptra

 • Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir?
 1. İletim B) Fotosentez                C) Desteklik
 2. Depo ve salgı E) Solunum
 • Bir yaprak sapında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 1. Kollenkima
 2. Parankima
 3. Sklerankima
 4. Odun borusu
 5. Kaliptra
 • Kaliptranın görevi nedir?
 1. Embriyonik hücreleri üretmek
 2. Suyu emmek
 3. Kök apikal meristemi oluşturmak
 4. Mineralleri emmek
 5. Kök apikal meristemi dış etkilere karşı korumak
 • Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir?
 1. İletim B)Fotosentez C)Desteklik
 2. Solunum E)Depo ve salgı
 • Aşağıdakilerden hangisi, değişmez dokuların özelliklerinden değildir?
 1. Birincil ve ikincil meristem doku hücrelerinin gelişme ve farklılaşmasıyla oluşur.
 2. Hücreleri büyük, sitoplazması az ve kofulları çok sayıdadır.
 3. doku hücrelerinin arasında boşluk bulunur.
 4. Hücre duvarlarında odun ve mantar özü birikerek kalınlaşmaya sebep olur.
 5. Embriyonik meristematik özelliklerini taşır. bilgilerburada.com
 • Yaprakları aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan bir bitki nemli bir ortama daha iyi uyum sağlar?
 1. Kalın kütiküllü
 2. Az gözenekli
 3. İğne şekilli
 4. Az damarlı
 5. Çok parçalı
 • Aşağıdakilerden hangisi , kara bitkilerinin tipik özelliği değildir?
 1. Kök ya da tutunma organları
 2. Destek doku
 3. Rüzgarla döllenme
 4. Koruyucu mum tabakası
 5. Yaprağın üst yüzeyinde yoğunlaşmış stomalar

(1986 ÖYS)

 • Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri ile kök emici tüylerini oluşturan epidermis hangi doku içerisinde incelenir?
 1. Destek doku B)Koruyucu doku
 2. Bağ doku D)Parankima doku
 3. Epitel doku
 • Bitkiler genel olarak, uygun ışık şiddetinde ve ortalama 33 °C de yoğun biçimde fotosentez yapıp en fazla miktarda oksijen ve glikoz üretebilmektedirler.

Buna göre, ılıman bölgede yaşayan ve yaprak döken bitkilerin, aşağıdaki dönemlerin hangisinde dışarıdan aldıkları oksijen miktarı en fazladır?

 1. Kışın, gündüz
 2. Sonbaharda, gündüz
 3. Kışın, gece
 4. Yazın, gece
 5. Yazın, gündüz (1997-ÖSS)

14-

Yaprak döken bir ağacın gövdesinin yerden h yüksekliğindeki bir noktasına uzun bir çivi, 2/3 ü dışarıda kalacak şekilde, öz bölgesine kadar çakılıyor.

Bu bitki 10 yıl sonra incelendiğinde;

 1. ağacın gövdesi dışında kalan çivi uzunluğunun aynı kaldığı,
 2. ağacın gövdesi dışında kalan çivi uzunluğunun azaldığı,
 • uzayan ağaçta çivinin, h yüksekliğinden daha yukarıda olduğu,
 1. ağacın uzamasına karşın çivinin, h yüksekliğinde kaldığı

durumlarından hangileri gözlenir? (2007-ÖSS Fen-2)

 1. Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV
 • Bitki hücresinde hacimsel artışın gerçekleşmesinde (büyümede) rol alan hormon aşağıdakilerden hangisidir.
 1. A) etilen B) oksin C) Sitokinin
 2. D) Giberillin E) Absisik asit
 • Dış uyarana karşı bitkinin asimetrik büyümeyle verdiği yanıttır.
 1. A) tropizma B) nasti C) taksi
 2. refleks E) Primer büyüme
 • Bitki hormonlarından giberillinler aşağıdaki görevlerden hangisini gerçekleştirir?
 1. fotosentez, su tutma, meyve olgunlaşması
 2. meyve olgunlaşması, su tutma
 3. hücre uzaması, hücre bölünmesi, tohum büyümesi
 4. su tutma, fotosentez
 5. Tohum uyku hali
 • Antik mısır sandal gibi tekstil ürünleri yapmak için hangi bitki hücre tipi kullanılır?
 1. bekçi hücreleri
 2. parankima hücreleri
 3. sklerenkima hücreleri
 4. mantar kambiyum
 5. Periderm
 • Bitkilerdeki meristem doku hücreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 1. Büyüme bölgelerinde bulunur
 2. Hücreleri canlı,küçük,ince çeperlidir
 3. Diğer doku ve organların arasını doldurur
 4. Hücrelerinde mitoz bölünme hızlıdır
 5. Bölünerek oluşan hücreler farklılaşarak bölünmez dokuları oluştururlar.
 • Kromozomlar üzerinde bulunan karakterlerin dölden döle geçmesini sağlayan faktörlere ne denir?

A)haploit B)gen C)gamet D)gonad E)zigot

 • Mendel kurallarına göre DdEe genotipindeki bir canlı hangi gamet tiplerini meydana getirebilir?
 1. DE-De-dE-de B)DD-dd-EE-ee
 2. DD-Dd-EE-ee D)Dd-DE-De-dE

E)DE_De-de-Dd

 • Bir dihibrit çaprazlamada, iki özellik bakımından homozigot siyah saçlı ve uzun kirpikli bir birey ile sarı saçlı ve kısa kirpikli bir birey çaprazlandığı zaman F2 deki bireylerin fenotiplerinin sarı saç ve kısa kirpik olması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

( Siyah saç, sarı saça baskındır. Uzun kirpik , kısa kirpiğe baskındır.)

 1. 1/2 B)1/4 C)1/8 D)3/16                     E) 3/8
 • Kurak bir ekosistemde bulunan farklı türlere ait iki otsu bitkinin, aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından benzer uyum yapması beklenmez?
 1. Çiçeğin anatomik yapısı
 2. Yaprak yüzey genişliği
 3. Stomaların konumu
 4. Yaprakta kütikula tabakasının kalınlığı
 5. Kök uzunluğu

(2003 ÖSS)

 • Aşağıdakilerden hangisi , bitkilerde su kaybı tehlikesi ile karbondioksit alma ihtiyacı arasındaki dengeyi sağlayan bir adaptasyondur?
 1. Gözeneklerin açılır kapanır nitelikte olması
 2. Kütin tabakasının bulunması
 3. Sünger doku içinde boşluklar bulunması bilgilerburada.com
 4. Yaprakların geniş yüzeyli olması
 5. Gözeneklerin yaprak alt yüzeyinde daha çok bulunması (1977)
 • Aşağıdakilerden hangisinde meristem doku bulunmaz?
A. Kök apikali
B. İletim kambriyumu
C. Gövde apikali
D. Çenekler
E. Fellojen
Adı:

Soyadı:

No:

Sınıfı:

A

 

A B C D E
1- A B C D E
2- A B C D E
3- A B C D E
4- A B C D E
5- A B C D E
6- A B C D E
7- A B C D E
8- A B C D E
9- A B C D E
10- A B C D E
11- A B C D E
12- A B C D E
13- A B C D E
14- A B C D E
15- A B C D E
16- A B C D E
17- A B C D E
18- A B C D E
19- A B C D E
20- A B C D E
21- A B C D E
22- A B C D E
23- A B C D E
24- A B C D E
25- A B C D E

 

BAŞARILAR11biyoloji_2015_1donem_bilgilerburada

 

 

 

 

11 sınıf biyoloji yazılı soruları 11 sınıf biyoloji biyoloji 11 sınıf 1 dönem 1 yazılı soruları biyoloji 11 sınıf kalıtım konu anlatımı biyoloji 11 sınıf bitki biyolojisi biyoloji 11 sınıf konuları 11 sınıf biyoloji kitabı 11 sınıf biyoloji konuları yeni müfredat

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 26 Aralık 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*